O Nás

Něco málo o nás z Tachovského Deníku. zde…

Ani u hasičů se vše nepovede 🙂 zde..

Datum založení  ????    (zjišťujeme)

Znak SDH ????              (zjišťujeme)       používáme znak Chodského Újezda.

V současné době máme 27 členů, dva týmy ženy a muže, kteří Nás reprezentují nejen v našem okrese v požárním sportu. Do budoucna přemýšlíme o zřízení mladých hasičů, vybavení pro ně sice máme, ale zatím vše stojí na naší hasičárně, která je cca 7 let v dezolátním stavu a cca 4 roky se nevyužívá vůbec. Po tuto bobu 4 let čekáme, zda dostaneme dotaci na novou hasičárnu, na kterou už máme projekt, ale zatím se to nepovedlo.

V této době, máme zázemí v jedné z obecních budov, kde máme uloženou veškerou techniku.

Máme zřízenou zásahovou jednotku, která má 9 členů a stará se o veškeré spádové obce Chodského Újezda, za rok 2017 jsme měli 4 zásahy a za rok 2018 jsme zasahovali prozatím jednou

Náš sbor je i patronem dvojčátek z Ukrajiny, které jsou postiženy mozkovou obrnou, mi jsme pro ně zřídily sbírku, aby mohli u nás v Čechách podstoupit nákladné rehabilitace. Za dobu 4 let se nám povedlo jednou jim kompletně uhradit léčení, pobyt, dopravu a náklady na toto vše, na jednu návštěvu činili náklady cca 190.000,-